Thôi thúc nôn nao nặng nợ tình
Ngập ngừng khó viết trả lời anh
Thơ làm nhung nhớ thăm ông bạn
Ðàn hát dư âm dội sóng tình
Ngóng đoá mây ngàn lòng náo nức
Nằm mơ quan ải mộng loanh quanh
Lan trồng sánh hết loài hoa đẹp
Hoa Hải cao tăng thật khéo sành