Hữu Quân chữ khó đổi bằng tiền
Tật rượu ca ta lại vẫn còn
Thu đến hè qua vang tiếng hát
Mỹ nhân sành điệu cảnh nào hơn