15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2015 14:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 06/01/2015 14:36

答和敬止氏潘文譆賢友寄懷原韻

欲扶九鼎嘆柔絲,
絕域功名馬不馳。
宦路周旋餘廿載,
故園歸去未多時。
籬東易醉淵明酒,
渭北頻吟老杜詩。
何日初衣君賦就,
向君坐隱對圍棋。

 

Đáp hoạ Kỉnh Chỉ thị Phan Văn Hy hiền hữu ký hoài nguyên vận

Dục phù cửu đỉnh thán nhu ty,
Tuyệt vực công danh mã bất trì.
Hoạn lộ chu toàn dư trấp tải,
Cố viên quy khứ vị đa thì.
Ly đông dị tuý Uyên Minh tửu,
Vị Bắc tần ngâm Lão Ðỗ thi.
Hà nhật sơ y quân phú tựu,
Hướng quân toạ Ẩn đối vi kỳ.

 

Dịch nghĩa

Muốn nâng cửu đỉnh nhưng thân sức mình mềm như tơ
Mải miết tìm kiếm danh lợi ở đất người
Bôn ba trên đường làm quan đã hơn hai mươi năm
Về thăm quê cũ không được bao lâu
Say rượu ở bên hàng giậu phía đông như Ðào Uyên Minh
Ở Vị Bắc ngâm mãi thơ nhớ bạn như Ðỗ Phủ
Ngày nào về hưu để ta cùng ông
Ngồi lâu với nhau đánh bàn cờ vây


Nguyên chú: “Hưu trí thời kỳ. Thế thuyết Vương trung lang dĩ vi kỳ vi toạ Ẩn Chi công dĩ vi kỳ vi thủ đàm” 休致辰期。世說王中郎以圍棋為坐隱支公以圍棋為手談 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí. Người đời nói rằng Vương trung lang dùng cờ vây để họp bạn, ông Ẩn Chi dùng cờ vây để bút đàm).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Muốn nâng cửu đỉnh khốn thân tơ
Danh lợi đất người bận bán mua
Mải miết hai mươi năm hoạn lộ
Về thăm chỉ ngắn ngủi quê xưa
Rào đông say khướt Uyên Minh rượu
Vị bắc ngâm tràn Ðỗ Phủ thơ
Mong đợi anh ngày hưu trí đến
Cùng nhau rảnh rỗi giải bàn cờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn nâng cửu đỉnh sức không vừa,
Danh lợi đất người mải miết đua.
Hoạn lộ hai mươi năm từng trải,
Về thăm ngắn ngủi ở quê xưa.
Giậu đông say khướt Ðào Tiềm rượu,
Vị Bắc ngâm hoài Ðỗ Phủ thơ.
Gặp lại mong ngày sau trí sĩ,
Cùng nhau rãnh rỗi ngồi đánh cờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời