Có tình yêu còn đó,
Dạt dào tựa biển xa.
Biết người sau có nhớ,
Dù là chút thoáng qua.


Sửa lại
Nếu là con chim, chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ?