Có một mặt trời
Trong ngực em
Mỗi ngày
Em mỗi sớm mai lên
Lòng anh buổi ấy
Tương tư nắng
Không phải hoa quỳ
Vẫn hướng dương


Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, NXB Trẻ, 2004