11.00
3 bài thơ
Tạo ngày 03/11/2018 16:21 bởi Vanachi
Tập thơ Đầu xuân ra sông giặt áo (NXB Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh, 1986).