Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/10/2008 05:16

Từ em, anh biết tạ từ
Biết thời gian giấu lá thư úa vàng
Chuyến tàu đã thế đò ngang
Áo bà ba đã khuất trong thơ tình

Từ em, anh biết lòng mình
Trái tim phiêu bạt còn lênh đênh trời
Gói hành trang gió tả tơi
Lỡ đưa sương khói nổi trôi hết rồi!

Từ em, anh biết tạ từ
Là quay về lại cõi phù du xưa
Nơi thời gian xóa lá thư
Em chưa hề đọc đã từ tạ anh...