Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/10/2008 04:54

Ngày trả hết cho anh
những bướm hoa rách nát
anh giấu sau tiếng hát
lần đầu săn đuổi em

Đêm trả hết cho anh
những mũi tên tẩm độc
anh giấu sau tiếng hát
ngày đầu thương nhớ em

Đời trả hết cho anh
những phông màn sân khấu
nơi xưa anh đã giấu
trái tim mình điêu ngoa...