Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2006 05:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/06/2006 07:31

春日即事

撩亂鶯花三月春,
遊觀多是少年人。
白頭自笑容臺老,
亦策疲駑踏軟塵。

 

Xuân nhật tức sự

Liêu loạn oanh hoa tam nguyệt xuân,
Du quan đa thị thiếu niên nhân.
Bạch đầu tự tiếu dung đài lão,
Diệc sách bì nô đạp nhuyễn trần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hoa chào, oanh hót say xuân,
Vui chơi ba tháng đa phần thiếu niên.
Nực cười cho lão già điên,
Ngựa gầy cũng cưỡi tìm duyên bụi hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Oanh hót hoa cười tiết Tháng Ba
Chơi xuân toàn lứa tuổi xuân tơ
Cười mình đầu bạc thân già cũng
Thúc ngựa gầy chen đám bụi mờ


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Oanh loạn hoa bung tháng cuối xuân
Thiếu niên du ngoạn chiếm đa phần
Bạc đầu tự diễu trông già lão
Thúc ngựa gầy chen đạp bụi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa cười oanh hót tháng Ba,
Chơi xuân lứa tuổi toàn là thiếu niên.
Cười mình đầu bạc già liền,
Ngựa gầy cũng thúc mà chen bụi mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Oanh hót hoa tươi ba tháng xuân,
Dạo chơi tuổi trẻ chiếm đa phần.
Tự cười đầu bạc già lễ bộ,
Cũng cưỡi ngựa gầy vào bụi trần.


容台 róng tái
1.行禮之臺。2.禮署、禮部的別稱。
Chưa có đánh giá nào
Trả lời