Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Lý Tử Tấn (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:04

Thanh minh hậu, tặng chuyển vận sứ Trình Văn Huy, kiêm tấn vấn Tràng An giáo thụ Nguyễn Tử Tấn

Đăng vân cộng hỉ ngộ minh thì,
Vô nại niên lai khổ biệt ly.
Tiết tự lũ kinh tân tuế nguyệt,
Giao tình bất cải cựu khâm kỳ.
Nhất quan quý ngã nhàn vô bổ,
Bách lý ta quân phụ hữu vi
Tá vấn Tràng An hiền quận giáo,
Ninh vô thư tín ký tương tư.

 

Dịch nghĩa

Lên mây cùng nhau mừng gặp thời minh thịnh,
Khổ nỗi mấy năm nay ly biệt xa nhau.
Thời tiết mới đã nhiều lần đổi thay,
Mối tình xưa vẫn không gì lay chuyển.
Thẹn phận ta giữ một chức quan không gì bổ ích,
Tiếc cho ngươi trong lòng trăm dặm uổng phụ tài năng.
Hỏi thăm nhà hiền Quận giáo ở xứ Tràng An,
Lẽ nào không có thư tín tả nỗi tương tư.


Nguyễn Tử Tấn tức Lý Tử Tấn, vì tổ nhà Trần, tên là Lý, cho nên phải đổi Lý ra Nguyễn, sau đến triều Lê mới đổi lại Lý.

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Gặp gỡ mừng vui hội gió mây,
Đau lòng ly biệt mấy năm nay.
Lần lữa tháng ngày qua với lại,
Khăng khít tình xưa chẳng đổi thay.
Thẹn tớ một quan không bổ lợi,
Tiếc người trăm dặm phụ tài hay.
Tràng An muốn nhắn thăm nhà giáo,
Tưởng nhớ tin thư chẳng tới đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mừng rỡ cùng nhau hội gió mây,
Biệt ly nỗi khổ mấy năm nay.
Nhiều lần thời tiết đã qua lại,
Tình cũ vẫn không gì đổi thay.
Thẹn phận chức quan không bổ ích,
Tiếc ngươi trăm dặm phụ tài hay.
Tràng An muốn hỏi thăm hiền giáo,
Không lẽ tương tư tả nổi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời