Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2009 04:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/10/2011 19:06

城南園居

城南卜築幾經春,
藥圃蔬畦取次新。
小徑不嫌通紫陌,
短籬卻喜隔紅塵。
池塘雨過蛙聲鬧,
庭院隂濃鳥語頻。
花竹可供幽淡興,
朝回日日樂忘貧。

 

Thành nam viên cư

Thành nam bốc trúc kỷ kinh xuân
Dược phố sơ huề thủ thứ tân
Tiểu kính bất hiềm thông tử mạch
Đoản ly khước hỉ cách hồng trần
Trì đường vũ quá oa thanh náo
Đình viện âm nùng điểu ngữ tần
Hoa trúc khả cung u đạm hứng
Triều hồi nhật nhật lạc vong bần

 

Dịch nghĩa

Dựng nhà ở phía nam thành trải mấy mùa xuân
Vườn thuốc đất rau lần lượt mở mang mới
Lối hẻm không ngại liền với đường tía
Giậu thấp nhưng mừng xa cách bụi hồng
Ao hồ mưa tạnh, ếch kêu vang tai
Sân nhà bóng mát, chim hót luôn tiếng
Hoa trúc sẵn đủ hứng thú thanh đạm
Mỗi buổi ở triều về vui vẻ quên cảnh bần hàn

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Nhà dựng nam thành trải mấy xuân
Đám rau vườn thuốc mở mang dần
Chẳng e lối hẻm liền đường tía
Lại được rào thưa cách bụi trần
Mưa tạnh ếch kêu hồ rộn tiếng
Cây râm chim hót bóng đầy sân
Trúc hoa sẵn đủ mùi thanh đạm
Ngày tháng yên vui hưởng thú bần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nam thành nhà dựng trải bao xuân
Vườn thuốc ruộng rau mới mấy lần
Ngõ nhỏ ngại chi liền lộ tím
Rào thưa vui thấy cách hồng trần
Hồ ao mưa tạnh kêu vang ếch
Sân mát cây chim rộn tiếng ngân
Hoa trúc lặng nhàn đầy hứng thú
Triều về vui quên cảnh đơn bần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ở nam thành trải mấy xuân,
Đất rau vườn thuốc mở bao lần.
Ngại chi lối hẻm liền đường tía,
Giậu thấp mừng xa cách bụi trần.
Mưa tạnh hồ ao vang tiếng ếch,
sân chim Bóng mát hót vang rân.
Trúc hoa sẵn đủ đời thanh đạm,
Mỗi buổi triều vui quên bẳng bần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời