Nguyễn Nhược Thị 阮若氏 (1830-1909) là con gái Bố chánh Nguyễn Nhược Sơn, sinh năm 1830 và mất 1909 tên thật là Nguyễn Thị Bích, tự Lam Hoàng, người Yên Phước, Bình Thuận, tác giả tập "Loan dư hạnh thục" hay "Hạnh thục ca", kể lại binh biến ở Huế năm 1885 sau đó vua Hàm Nghi xuất bôn xuống hịch Cần vương, mở đầu cuộc kháng Pháp cả nước. Nổi tiếng văn hay chữ tốt ngay khi còn nhỏ, năm 19 tuổi tiến cung được vua Tự Đức phong chức Thượng Nghị Viên Sư, sau đó là tài nhân, mỹ nhân và quý nhân vào năm 1860. Năm Tự Đức 21 được ban tặng chức tiệp dư, là thầy của các vua Kiến Phước và Đồng Khánh. Năm vua Thành Thái thứ 3 (1892) được phong Tam gia lễ tân và mất năm Duy Tân thứ 3, 1909 thọ 80 tuổi.

 

 1. Định lập vua khác
 2. Đức độ của vua Dực Tông
 3. Được tin Nguyễn Văn Tường
 4. Gia tôn bà Thái hậu
 5. Giặc ở Bắc Việt
 6. Giết ông Dục Đức và các hoàng thân
 7. Giết vua Hiệp Hoà đã thoái vị và ông Trần Tiễn Thành
 8. Khâm sứ Pháp vào yết kiến bà Thái hậu
 9. Không có con nuôi cháu làm con
 10. Làm lễ minh lăng cho vua Dực Tông
 11. Làm lễ Tấn tôn bà Từ Dụ Thái Hậu
 12. Lập đồn Tân sở
 13. Lập vua Kiến Phúc
 14. Lễ bát tuần bà Thái hậu
 15. Mở đầu
 16. Nguyễn Hữu Độ ở Bắc vào Huế bất hoà với Nguyễn Văn Tường
 17. Nguyễn Hữu Độ và Phan Đình Bình vào Huế giữ triều chính
 18. Nguyễn Văn Tường bị bắt đi đầy
 19. Nguyễn Văn Tường xin Thái hậu hãy tạm thính chính
 20. Phan Đình Phùng can, bị giam
 21. Pháp đánh Bắc Việt lần thứ nhất
 22. Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai
 23. Pháp lai uy hiếp, Tôn Thất Thuyết định chống lại
 24. Pháp sách nhiễu mọi điều ở Huế
 25. Pháp sang lấy Nam Việt
 26. Quân Cần vương nổi lên ở mọi nơi
 27. Quân Pháp vào đánh Thuận An
 28. Quyền thần hoành hành trong kinh
 29. Sai người đi tìm vua Hàm Nghi
 30. Thái độ vua Hiệp Hoà Đối với vua Dực Tông
 31. Thống tướng De Courcy vào Huế
 32. Tôn Thất Thuyết đánh quân Pháp
 33. Tôn Thất Thuyết để các bà ở lại và đem vua Hàm Nghi đi
 34. Từ Dụ Thái Hậu thương con
 35. Tường và Thuyết bỏ Tự quân
 36. Tường và Thuyết nói có di chiếu lập ông Ưng Lịch
 37. Tường và Thuyết tâu bà Thái Hậu bỏ vua Hiệp Hoà
 38. Tường, Thuyết xin lập vua Hiệp Hoà
 39. Vua Dực Tông mất
 40. Vua Đồng Khánh lên ngôi
 41. Vua Đồng Khánh mất
 42. Vua Đồng Khánh ra Quảng Trị
 43. Vua Gia Long ra đời
 44. Vua Hàm Nghi lên ngôi
 45. Vua Hiệp Hoà lên ngôi
 46. Vua Kiến Phúc mất
 47. Vua Thành Thái lên ngôi
 48. Xa giá đến Quảng Trị
 49. Xa giá tam cung trở về Khiêm Lăng
 50. Xa giá xuất ngoại