Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 13:06

Quan quân sắm sửa hầu về,
Đến ngày mồng bốn hội tề hồi loan.
Tỉnh thần Trương Đản hỗ hoàn,
Khuếch thanh tất đạo một đoàn thẳng vô.
Trải qua làng mạc chỗ mô,
Trẻ già hớn hở mừng vua lại về.
Mồng năm mới tới kinh kỳ,
Vào nhà Thích Lý một khi tạm dừng.
Thiện rồi khởi giá tiến hành,
Đoái xem phong cảnh động tình cảm thương.
Khiêm lăng lên thẳng một đường,
Quạnh hiu cung điện khói hương lạnh lùng.
Ngẫm coi chi xiết đau lòng,
Khôn cầm châu lệ ròng ròng tuôn rơi.
Bỗng đâu bèo nổi sóng trôi,
Tan lại hợp ở trời khiến vay.
Cũng nhờ đức cả cao dày,
Cát nhân thiên tướng ắt rày vững an.
Trùng phùng xiết nỗi bi hoan,
Khang cường mừng thấy, gian nan chi nài.
Khiêm cung may đặng phục hồi,
Từ đây sống chết chẳng dời chẳng xa.