Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 13:18

Lẽ thời con nối nghiệp cha,
Song còn măng sữa dễ hòa đặng vay.
Định tôn thưa với quan Tây,
Cứ trong lẽ thẳng luận rày phải thay.
Thương người oan khuất bấy chầy,
Con đà khôn lớn vừa nay cầm quyền.
Vốn là cộng đạo đương nhiên,
Giúp trì đã có chư hiền tán tương.
Khôn nghi nhờ đức chủ trương,
Đồng lo chấn chỉnh mối giường sửa sang.
Kỷ nguyên Thành thái đăng quang,
Thần dân đẹp dạ, lân bang vui lòng.
Trước lo tôn miếu tiến cung,
Sau lo chẩn tuất tai hung dân.