Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 13:12

Chỉnh tu sau hãy tùy nghi,
Tự quân mọi việc liệu bề khôi trương.
Chọn ngày hiệp cát đăng quang,
Kỷ nguyên Đồng khánh chiếu ban xa gần.
Yên dân rồi sẽ phủ tuần,
Suy tôn nay phải trước dâng thỏa tình.