Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:07

Rước vua nay kíp phái quan,
Ai ngờ Tôn Thuyết đem đường lánh xa.
Quanh co tìm kiếm chẳng ra,
Thượng du non núi rất là khó đi.
Thăm dò may gặp có khi,
Giữa đường lại bị cướp đi biệt tòng.
Đồn nghe chiếu dụ tưng bừng,
Bay tư các tỉnh lẫy lừng cần vương.
Huyên truyền hưởng ứng tứ phương,
Dốc toan cử nghĩa trùng quang cơ đồ.
Pháp nhân chẳng khứng bảo phò,
Rằng tôn người khác, giao cho thành trì.