Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:11

Còn như việc nước Nam đây,
Có ngươi Hữu Độ tài hay khá dùng.
Phan đình Bình cũng tôi trung,
Giao hai người ấy đồng lòng toan đương.
Bắc kỳ Trọng Hợp sửa sang,
Quyền thay kinh lược một phương giữ gìn.