Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 12:50

Tự quân lẻn rước phản hồi,
Tịch điền hãy dọn tạm ngồi một khi.
Túc thanh cung điện hộ trì,
Mệnh quan quyên cát cập kỳ đăng quang.
Trong người đều dạ hân hoan,
Gẫm xem thiên đạo tuần hoàn rất mau.
Bấy giờ đặng toại sở cầu,
Mặc phò nhờ có trên đầu khiến xui.
Tháng mười năm ấy Quí mùi,
Mồng ba hiệp cát lên ngôi cầm quyền.
Hiệu xưng Kiến phúc kỷ nguyên,
Trong ngoài yên định, dưới trên thuận tuỳ.
Giúp trong nhờ có mẫu nghi,
Ngoài thời thứ chức cơ nghi giữ gìn.
Ý thân lại lựa đấng hiền,
Gia hưng phụ chính Chỉ truyền kính vâng.
Nhưng cùng Pháp quốc giao lân,
Cũng cho triều yết, cũng thân ước điều.