Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 12:50

Âu lo việc nước hãy nhiều,
Ninh lăng đại lễ phải điều trước toan.
Đến tuần tháng chạp công thoan,
Mồng hai hiệp cát nghinh sang bảo thành.