Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:17

Tuất niên đại lễ cử hành,
Gia tôn bác huệ giữ lành ban ra.
Thuận thừa đức ngợi tề gia,
Tấn tôn: Trang ý doãn hòa từ huy.
Dầm mưa nhuận vị ân suy,
An rày nhờ bởi khôn nghi đức dày.