Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 12:45

Trị vì sáu sáu năm chầy,
Lòng nhân tính hiếu đúc tày Thuấn Nghiêu.
Tư trời học ít hay nhiều,
Vạn cơ dư hạ chăm điều bút nghiên.
Muốn cho ai cũng đều nên,
Đặt làm sách vở để khuyên dạy người.
Chỉn là ngâm vịnh đủ tài,
Lời châu tiếng ngọc trong đời ngợi khen.
Rảnh thời dạo bắn giải phiền,
E dè trên, những sợ kiêng mười phần.
Ngẫm nên lệnh chúa hiền quân,
Gặp tuần bĩ vận, gian truân khôn nài.