Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Bảo (1 bài)
- Bùi Xương Trạch (1 bài)
- Phạm Trí Khiêm (1 bài)
- Đàm Văn Lễ (2 bài)
- Nguyễn Bảo (15 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (2 bài)
- Lâm Giang (1 bài)
Tạo ngày 26/04/2016 20:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/04/2016 18:33 bởi hongha83
Nguyễn Nhân Bị 阮仁被 (1448-?) sinh năm Thái Hoà thứ 6 (1448), không rõ năm mất, người xã Kim Đôi, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh; năm 19 tuổi đỗ Đồng tiến sĩ khoa Quang Thuận thứ 7 (1446). Ông làm quan đến chức Thượng thư Bộ Binh và cũng là thành viên Hội Tao đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập. Nguyễn Nhân Bị để lại tác phẩm không nhiều.

Tác phẩm:
- Quỳnh uyển cửu ca, đồng tác giả, hoạ đủ 9 bài
- Chùm thơ ba bài, đồng tác giả, hoạ đủ 3 bài