Bình minh ló dạng muôn màu mới
Tô điểm sắc màu muôn dặm khơi
Mây trôi đằng đẵng trên bầu trời
Hoàng hôn tô điểm màu sắc tươi

Ngắm nhìn mặt trời trong ngày