15.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2021 05:55

Em đi trong nắng
nắng vướng gót chân
chân em bước nhẹ
nhẹ tiếng tình gần

Gần cánh tay ngoan
ngoan hiền như cỏ
cỏ xanh lá nhớ
nhớ lúc tình xa

Xa bờ môi mộng
mộng mãi đơm hoa
hoa em vừa nở
nở suốt mùa thương

Thương em ngần ngại
ngại tháng năm qua
qua ngày mưa vội
vội bước em đi

Ði về muôn phía
phía nào không anh
anh dài phố đợi
đợi những ngày xanh

Xanh ngày nắng biếc
biếc nụ môi cười
cười nắng thêm hương
hương mùa hong tóc

Tóc trải mây trời
trời miên man gió
gió ngọn ngợp ngời
ngời tim nhịp thở.


Nguồn: Nguyễn Ngọc Tú Anh, Ngang qua đời nhau, NXB Hội Nhà văn, 2020