“Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”

(Ca dao)

Ấy là tôi nói ngày xưa
Mẹ tôi tái giá - đò dưa theo dòng
Không mưa cũng thể phập phồng
Lừa tôi ngõ trước, mẹ vòng lối sau.

Ấy là tôi nói ca dao
Con chuồn chuồn ớt đậu vào đời tôi
Bà đừng ru nữa bà ơi
Vít thêm ngọn nắng mồng tơi giậu nhà.

Ấy là tôi nói áo hoa
Mẹ mua cho tết tỉnh xa gửi về

Dì tôi dỗ: áo của dì
Để cho tôi mặc, không thì tôi không.

Ghét lây bảy sắc cầu vồng
Giá như biết chặn lối vòng cơn mưa.