Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2020 17:47, số lượt xem: 137

Muốn tìm kiếm nụ cười
Để môi thôi nhếch nhác
Muốn tìm gì khang khác
Để ru lại ầu ơ..

Muốn tìm lại câu thơ
Ngày xưa về dỗ ngọt
Muốn xua đời bèo bọt
Để nắm lấy ngày mai..

Muốn đúng đành nếm sai
Hội ngộ tìm ly biệt
Dòng thời gian chảy xiết
Trôi trên từng ngón tay..

Muốn được yêu đắm say
Để dối lừa tan hết
Muốn rằng sau khi chết
Được thanh thản như mây..

Muốn khóc nốt lúc này
Để nhuốm sầu lần cuối
Ai rồi cũng luống tuổi
Hãy an nhiên mà cười..

Muốn như đêm ba mươi
Để khôn cùng nỗi khổ
Muốn tìm một bến đỗ
Để neo đậu niềm vui..

Muốn dốc cạn ngậm ngùi
Để chỉ còn chân thật..