Nổi chìm biển gió sông mây
Lênh đênh ngày tháng khi đầy khi vơi
Chiều qua phố cổ xanh trời
Hồn thơ trẻ lại em vời vợi trăng