15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/02/2010 20:49

Gâu gâu chó hỏi đi đâu?
Meo meo mèo nói đi câu cá mè
Dế con ri rỉ khóc nhè
Anh gà trống gáy te te sáng rồi!

Ơi à tiếng mẹ ru nôi
Lục sà lục sục tiếng nồi cơm reo
Trong chuồng ut ịt tiếng heo
Vuôm uôm náo động ao bèo ếch kêu...


26/06/1999

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch