Cám ơn Vòng Xoay Định Mệnh đã ch đăng bài thơ này !
Nhưng câu cuối chính xác là " Cây xào xạc lá trăng lay... gọi mình? " - " trăng lay " chứ không phải " trăng la " !
Trân trọng !
Nguyễn Ngọc Hưng.