25.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/02/2010 23:51

Bờ bên kia mở hội
Châu chấu muốn qua chơi
Mà ao sâu quá đỗi
Biết làm sao bây giờ?

Thấy châu chấu ngẩn ngơ
Chích bông thương bạn quá
Bèn ngắt một chiếc lá
Thả xuống ao làm thuyền.

"Ọp ộp... cậu ngồi yên
Kẻo thuyền chao lật đấy!"
Ếch vừa bơi vừa đẩy
Đưa bạn mình qua ao.

Ngàn tia nắng xôn xao
Thắp mùa xuân trên cỏ
Cả ba người bạn nhỏ
Tung tăng vào hội vui

Chiếc thuyền lá chao chơi
Rướn mình lên mép nước...


01/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch