Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/02/2010 23:58

Gà con tha thẩn bờ ao
Trượt chân chới với ngã nhào nước xanh

Mắt nhanh mà miệng cũng nhanh
Chích choè: "Cứu, cứu... anh em nào!"

Ao bèo lập tức xôn xao
Ếch, cua, cá... xúm tay vào đỡ lên.

Hú hồn hú vía một phen
Ao sâu gà chẳng dám men tới gần!


04/1998

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch