Tháng bảy
Tháng sáu
Tháng năm
Bay ngược chiều nhớ về thăm một người
Phượng son khoe cánh môi cười
Mắt xanh màu nắng biếc trời tóc mây
Thương gì con bướm thơ ngây
Hoàng hôn rực đoá vàng hây dã quì?

Thế rồi tháng tám ra đi
Bỏ đằng sau tiếng từ quy gọi bầy
Tháng chín dằng dặc heo may
Vàng xanh nham nhở bóng cây ngô đồng
Lạnh lùng thu hắt vào đông
Gió mưa vuốt mặt qua sông tháng mười...

Sao em không giữ nụ cười
Cho tôi mãi mãi yêu người tháng năm?