Thành phố xa, xa lắm
Đâu mãi tận chân trời
Chân con thì ngắn quá
Biết làm sao, Mẹ ơi!

Phải như chim có cánh
Phải như gió biết bay
Con vù vô thăm Mẹ
Rồi vụt trở về ngay...

Như ngọn đèn lắt lay
Nhà mình giờ buồn lắm
Ba im lặng suốt ngày
Nội thở dài than vãn
Con nhớ lời Mẹ dặn
Không khóc mà... mắt cay!

Trời đã chớm heo may
Quả thị vàng thơm thế
Con viết lá thư này
Gửi mùa thu cho Mẹ.

Mau mau về Mẹ nhé
Mưa uớt mắt con rồi
Nhà có Ba, có Nội
Chỉ thương Mẹ... mồ côi!


16/9/1999

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch