15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/09/2009 15:14

Bóng râm mát rượi sân nhà
Mát lời ngoại kể: xưa xa lắm rồi
Thuở mẹ cháu còn nằm nôi
Ngoại còn trẻ, gốc khế đôi đã già...

...Yêu cây chớ nghịch rụng hoa
Trái xanh đừng hái... Ấy là ngoại tin
Chát chua khế giữ riêng mình
Ngọt ngon quả chín khế dành tặng ta!

Gió thu lẩy bẩy cành la
Ngoại vin cành bỗng... thiết tha trái vàng
Hồ như có tiếng phụng hoàng
Gọi người... may túi ba gang... đáp đền.


21/10/1998