Mấy O đom đóm nhỏ
Thắp đèn đi chơi đêm
Tinh nghịch là anh gió
Rủ nhau chơi trốn tìm
Trăng mồng bốn lim dim
Lắng nghe hoà âm Dế
Sương treo nghìn giọt lệ
Ướt nhoè mi cỏ non
Đâu chỉ là ví von
Tháng giêng như trái chín
Bước thời gian bịn rịn
Hương dây dưa khắp trời...


2/1997