Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2009 20:03

Kêu đến tàn đêm tiếng chim khảm khắc
Tiếng thù thì chấp chới cuối rừng xa
Lau lách bụi bờ cuốc cuốc kêu mưa
Khuya khoắt tiếng bắt cô trói cột
Cú kêu trăng suông sương buông
Sếu giang trên sông thảng thốt
Ngang trời tiếng vạc về đâu?


1976

Nguồn: Trầm tĩnh cánh rừng (thơ), NXB Hội nhà văn, 1990