Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/08/2013 09:15

Rồi tất cả sẽ xưa như cổ tích
Trắng và đen thì cũng vẫn mặt người
Giữa cõi nhân gian thuận êm và trái nghịch
Sống chết chuyện thường, thiện ác chuyện thường
Người đáng vinh có khi nhục
Người đáng nhục có khi vinh
Có khi sang lại có khi hèn

Có những người lặng im đời vẫn nhớ
Người tung hứng cho mình đời quên vẫn cứ quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]