Trong mắt người thương binh
Chiều nay em đã nhìn
Một khoảng trời nhân ái
Một tâm hồn vĩ đại

Trong mắt người thương binh
Thời gian ba mươi năm
Mất còn trong ký ức
Vết thương hằn lên ngực

Trong mắt người thương binh
Qua rồi thời chiến tranh
Con đường dài phía trước
Yêu những gì có được

Trong mắt người thương binh
Quê hương mình đẹp nhất
Hội nhập để vươn lên
Sánh vai cùng thế giới!