Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 04:14

Đường lên thị xã quê tôi
Vẫn trong im lặng lòng người chưa an
Vẫn còn đầy rẫy tham quan
Vẫn còn những kẻ nhúng chàm trắng trong!

Luật nầy luật nọ thuộc lòng
Thẳng ngay chịu trận, người dân thiệt thòi
Ngàn xưa nhân nghĩa gương soi
Làm người mang nặng tiếng đời mỉa mai!