Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 21:22

Những người ở cơ quan nhà nước
Muôn đời chỉ một khuôn thôi
Đấu tranh ư? Chỉ buông xuôi
Khi quyền lợi ảnh hưởng nhiều
Mới lên tiếng mạnh mẽ
Ôi, đời là thế!
Chạy chức, chạy quyền
Cái vòng lẩn quẩn
Dù lớn dù nhỏ nếu không phe cánh
Vẫn ì ạch suốt đời
Dù anh giỏi
Khi quyền tự chủ được trao
Chức quyền càng cao
Càng giữ ghế cho vững
Càng thâm hiểm khôn lường
Đấu tranh ư?
Chết không kịp ngáp
Thế lực đen hơn xi măng cốt thép
Khó kiểm soát
Ai mà biết
Dẫu Bao Công tái thế!
Trời quá cao
Đất quá rộng
Lòng người sâu thẳm
Thôi đành chấp nhận dâu tằm
Khuyết tròn mãi đợi, trăng rằm thì vui!!