Ngày xưa ba nuôi một con mèo
Con mèo bé nhỏ, kêu meo meo
Ba nuôi mèo để mà bắt chuột
Chuột rất nhiều, chuột to, chuột bé.

Một hôm nọ mèo đang ăn cơm
Tô cơm to, đầy thịt rất thơm
Ô kìa một con chuột cống bự
Nó thẳng tiến mặc cho mèo lườm.

Mèo gầm gừ co hai chân trước
Cứ lui dần, lui dần từng bước
Mặc cho chuột đến tận bát cơm
Bát cơm ngon đâu phần cho chuột?

Mèo bắt chuột mà sao như thế
Nên lẽ phải giành phần đâu dễ
Khi cuộc đời đổi trắng thay đen
Thì màu đen chưa là cái xấu!