Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 21:12

Lửa từ trang viết
Cháy hết những dân thường gian dối
Không cháy nổi bọn quan tham cường hào mới

Hỡi đất nước bốn ngàn năm
Những bàn tay đã nhúng chàm
Làm sao nói cho dân tin
Khi mọi người cùng lặng im
Dẫu máu chảy về tim
Vẫn còn nhiều nguy hiểm

Lửa từ trang viết
Cháy lên!?