Ba mươi năm trở về trường
Con đường rộng mở gió luồn nắng hanh
Tóc thầy bạc trắng
Tóc trò bạc trắng
Dùng dằng nỗi nhớ ba mươi năm
Điểm danh từng khuôn mặt
Vẫn như xưa, nhớ người đã mất
Ba mươi năm!

Giọng hát ngày nào còn vang vọng
Như lời thầy đọng mãi tim ta
Đường vinh quang sáng chói loà
Nhưng khoảng tối không bao giờ mất
Tất cả đều yêu Tổ Quốc
Tất cả vì quê hương
Tất cả vì mái trường!

Ba mươi năm ai chưa một lần trở lại
Hãy nhanh chân vì một tương lai
Trường Đào Duy Từ An Nhơn sáng mãi!


Nhân 30 năm ngày ra trường (1975-1978)