Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình yêu (208)
Đăng ngày 12/08/2018 01:30, số lượt xem: 883

nếu một ngày bỗng dưng tôi biến mất
không để lại duy nhất dẫu dấu chân
ngày bần thần hay chỉ phút bâng khuâng,
người có cất hay đem tình phế truất?

9.4.18
Sài Gòn