Bây giờ tôi hỏi. Vì sao?
Vì sao là gió có màu khôi nguyên
Vì sao nắng lại dịu mềm
Vì sao mưa bụi ngủ yên đầu nguồn…

Vì sao tôi. Trời nhuốm buồn
Vì sao xui cánh chuồn chuồn đậu, bay
Vì sao ngày một, ngày hai…
Vì sao thảng thốt hỏi ai. Hỏi mình!

Có hình giọt lệ giòn xinh
Hồn nhiên nghiêng xuống thình lình. Vì sao?!