Câu thơ: "Thức - gậm nhấm niềm yêu say khước!", "Đêm huyền dịu"...mong bạn Nguyên Minh xem lại bản nguồn, nếu bản in nguồn là đúng như bạn đã đăng ở TV, thì không cần sửa, nhưng nếu bản nguồn là "say khướt" , hay "huyền diệu" thì sao? (Đôi lúc do ảnh hưởng của ngôn ngữ "vùng miền" mà dẫn đến một số vấn đề gây tranh luận về chính tả, về phát âm trong các bài hát,bài thơ v.v...tôi không dám lạm bàn điều dành cho các nhà chuyên môn và ngôn ngữ học) Chỉ mong bạn xem lại bản nguồn.

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..