Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 07/10/2008 06:18

Cho anh hôn lúm đồng tiền
Và hôn nữa... nét duyên nguyệt-hằng
Cho anh cúi xuống trăm năm
Và hôn nữa... dáng nằm suối, sông
Cho anh đứng tựa lối không
Và hôn nữa... mênh mông tinh cầu
Cho anh quỳ biếc vực sâu
Và hôn nữa... ngàn sau tật nguyền
Cho anh sống hết kiếp điên
Và hôn nữa... lời nguyền ăn năn
Cho anh cháy biến tro, than
Và hôn nữa... hồn oan đọa đày
Cho anh chạy lạc rừng cây
Và hôn nữa... lá đầy xưa... sau...