Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 27/10/2013 19:23

Mai này, mặt trời ngủ
Anh biết trò chơi em
Tung nỗi buồn vô cớ
Những tinh cầu đứng yên

Mai này, biển khô cạn
Em trút buồn vào anh
Cơn sóng thần mơn trớn
Anh nhớ ra ngọn ngành

Mai này, vũ trụ nhớ
Một hạt bụi lạc loài
Trận big - bang sót lại
Có làm cay mắt ai?

Mai này, là không thể
Vâng! Không có mai này
Em hiện thân hư ảo
Hạt bụi luân hồi bay!