Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 09/11/2013 09:16

Mạ ơi!
Bão vừa tan bão lại sang
Nước dâng kín đất, mưa chan khắp trời
Mạ ơi! con gọi rã rời
Chỉ bốn bề gió đáp lời câm câm!

Mạ ơi!
Liêu xiêu dáng Mạ rét bầm
Đường thôn thinh lặng, người thân lạc người
Chợ quê vắng lá trầu tươi
Trống trường òa vỡ tiếng cười trẻ thơ!

Mạ ơi!
Đồng ngô, ruộng lúa chơ vơ
Trổ cờ, ngậm sữa ước mơ được mùa
Mạ ơi! tâm bão qua chưa?
Tâm con nghiêng ngã, bão mưa trùng trùng!
Mạ ơi!