Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 21/01/2009 21:53

Hãy cúi xuống
Cúi xuống
Xuống
Thật gần
Thì thầm lời giun, dế
Hát – cười với trăm năm!

Cúi xuống
Xuống
Thật gần
Mõng manh này lá, cỏ
Chắt lòng dâng hiến xuân!

Và…
Một lần
Cúi xuống
Mắt rõ nhìn ân nhân
Đất thêm phần da thịt
Của kiếp người gian truân!

Cúi xuống!


Những ngày cuối năm
27 tháng chạp Mậu Tí